Marketing Automation2021-12-02T10:38:55+01:00

Personaliseer uw communicatie en verhoog uw omzet met Marketing Automation

Marketing Automation software kiezen is als bergbeklimmen zonder gids….
Wij helpen u met advies, specificaties en selectie om dure fouten te voorkomen

We sparren graag met u over uw uitdaging.

MARKETING AUTOMATION

De meeste bedrijven met een klanten database versturen tegenwoordig wel een email nieuwsbrief. Maar het gros, stuurt nog steeds één en dezelfde email nieuwsbrief naar alle geadresseerden. Maar waarom krijgt iedereen dezelfde nieuwsbrief als elke klant andere interesses heeft? Een goed ingerichte Marketing & CRM Automation oplossing biedt uitkomst!Email is voor de meeste bedrijven de basis van Online Marketing activiteiten. Dat is niet zo gek, want email is goedkoop, en zeer effectief wanneer het goed gebruikt wordt. Maar in dat laatste zit nu juist het probleem. Het inzetten van Email marketing wordt pas écht effectief als er gesegmenteerd én gepersonaliseerd wordt.

Segmentatie en personalisatie kan echter pas plaatsvinden wanneer een fatsoenlijke klanten database is ingericht. Een goede klanten database is per definitie GEEN webshop systeem, email cliënt of ERP systeem. Personalisatie heeft pas echt effect als er voldoende eigenschappen van de klant kunnen worden vastgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om leeftijd, gender, kinderen, aankoophistorie, klikgedrag in een email, surfgedrag op de website etc. Hoe meer u weet van een klant, des te beter. Alle klanten kunnen vervolgens in klantgroepen worden ingedeeld. Zo’n klantengroep met gelijkaardige kenmerken noemt met ook wel een Audience. Per klantengroep kan dan op basis van bepaalde kenmerken, bijpassende communicatie gestuurd worden. Bijvoorbeeld een email naar klanten die in het afgelopen jaar voor meer dan € 300 hebben gekocht, maar de afgelopen drie maanden niet. Op een persoonlijke manier worden klanten dan weer herinnerd aan uw bedrijf en geprikkeld om weer iets te kopen. Koester op deze manier uw bestaande en waardevolle klanten!

HOE EN WAT ?

Hoe werkt dat in mijn organisatie?

Er zijn twee categorieën van personen die interessant zijn voor een bedrijf, namelijk de bestaande klanten en potentiële klanten. Voor de meeste bedrijven geldt dat de groep potentiële klanten het grootst is en vaak de meeste aandacht krijgt. Acquisitie van nieuwe klanten kost echter meer geld dus is het beheer van bestaande klanten minstens zo belangrijk. Dan komt Customer Lifecycle Management ( CLM ) om de hoek kijken. Vanuit deze visie wordt vooral gekeken naar de waarde die een klant kan hebben voor een onderneming en de mate van “aandacht” die dus geïnvesteerd kan worden. Het vastleggen van potentiële klant gegevens gebeurt traditioneel CRM systeem of klant database. In veel CRM systemen zijn mooie workflows gebouwd om telkens als er contact is geweest met een potentiële klant, een vervolgactie te initiëren. Maar wat is de definitie van “klant contact”? CRM wordt meer voor B2B gebruikt en Marketing Campaign Automation systemen meer voor B2C campagnes. Maar waar zit nu het verschil?

CRM VS MARKETING-AUTOMATION

Wanneer alle informatie over een klant gebundeld wordt in één oplossing noemt men dat al snel een CRM systeem. Maar naast offline gedrag en historische informatie zoals aankopen, kan tegenwoordig veel meer informatie uit digitale kanalen worden vastgelegd en gekoppeld. Je kunt hierbij denken aan het openen van en klikken in een email nieuwsbrief, klikgedrag op de website/webshop, gedrag en sentiment op social media etc. Wanneer we al die informatie bij elkaar brengen in één systeem en daarop automatisch acteren, noemen we dit Marketing Automation. De kunst van goede Marketing Campaign Automation is het creëren van een zogenaamd “360 graden klantbeeld” van waaruit relevante informatie en/of actie volgt. In elke stap die een (potentiële) klant zet in zijn “klantreis” (Customer Journey) krijgt hij dan te maken met relevante communicatie. Bij elke stap voegt hij informatie toe aan zijn eigen klantbeeld. Met een goed ingerichte Automation workflow wordt de klant gevolgd en overgehaald tot een aankoop. Dit principe is universeel, maar binnen elke branche zal dit op een specifieke manier toegepast moeten worden.

KLANT DATA IS HET NIEUWE GOUD

Om te komen tot ultieme gepersonaliseerde Marketing Campaign Automation, moeten een aantal belangrijke stappen gezet te worden. Niet alleen het inrichten van systemen en processen, maar ook de organisatie zal zich moeten gaan richten op die één op één communicatie. De basis wordt gelegd met het verzamelen van alle klantinformatie in één klantendatabase, bij voorkeur een Customer Data Platform of CDP. In deze CDP worden Audiences gemaakt van soortgelijke (potentiële) klanten. Vervolgens kunnen o.b.v. de Customer Journey campagnes ingericht worden. Kleine stapjes opbouwen is het devies. Elke stap in het Automation proces vergt aandacht, tijd en vooral veel testen. Er ontstaat dan een natuurlijke cyclus van testen en aanpassen. Het nieuwe leven van uw Marketing (Automation) team……..

Benieuwd hoe wij uw Ecommerce project succesvol kunnen maken?

Binnen 10 minuten heeft u een helder beeld.

Ga naar boven