Business Intelligence2021-10-08T15:21:05+01:00

Hoe kan ik van alle data in mijn organisatie KPI’s en management info maken?

Ecommerce Result helpt Groothandels, Retailers en Merken met dit soort vraagstukken.
Met Business Intelligence van Data naar Informatie.

We sparren graag met u over uw uitdaging.

BUSINESS INTELLIGENCE

In de huidige digitale economie draait alles om informatie, data en dus ook om Business Intelligence. Organisaties verzamelen en analyseren data op een structurele wijze om snel hoogwaardige en fact-based besluiten te kunnen nemen.  Het toenemende belang en gebruik van informatie leidt tot nieuwe ontwikkelingen die een grote impact gaan hebben op uw business. Wie hier goed op inspeelt, en dit wat slimmer en sneller doet, heeft een voorsprong op de concurrentie. Om die informatie goed te kunnen gebruiken, is het ontsluiten van uw “Big Data” d.m.v  een Business Intelligence oplossing de meest voor de hand liggende. Maar een Business Intelligence oplossing alleen is niet voldoende……

Om een goede data oplossing te kunnen kiezen, dient er eerst een goed beeld te zijn van wat u allemaal met deze data wilt gaan bereiken. Alle data touchpoints dienen in kaart gebracht te worden. Daarnaast is het van belang om te weten welke data werkelijk waarde toevoegt, en welke slechts ballast is. Daarom is starten met een bedrijfsbrede Data Scan een eerste vereiste. Dit geeft u inzicht en zorgt ervoor dat u daarna de juiste systemen kunt gaan kiezen. Er zijn zeer veel BI Data systemen te krijgen, maar welke past nu juist bij uw organisatie? Wordt het een traditionele BI oplossing, of een meer op commercie of Ecommerce gerichte oplossing zoals een Customer Data Platform met ingebouwde BI analyse tools? Kortom, start met een goede voorbereiding!

WAT IS BI?

Door het Big Data bos navigeren

Business Data Intelligence is een verzameling methoden en technieken die ontwikkeld zijn om “data-overload” tegen te gaan. Het is een verzamelterm om een combinatie van architecturen, applicaties, databases en processen te beschrijven. Het maakt real-time, interactieve toegang, analyse, en bewerking van data mogelijk, en levert de business gebruiker nuttige informatie waarop gestuurd kan worden. Traditionele systemen analyseren historische data -data afkomstig uit transacties of andere business processen – en ondersteunt de business door relevante verbanden, trends en patronen in het business proces zichtbaar te maken. Door deze inzichten, kunnen beslissers betere besluiten nemen (fact-based), en hebben eind-gebruikers toegang tot betrouwbare business informatie over hun klanten, leveranciers en partners. Met deze informatie en inzichten kan het bedrijf sneller en effectiever inspelen op veranderingen in de markt.

HOE DAN?

Let vooral ook op de valkuilen!

Wat vaak vergeten wordt is dat informatie pas nuttig is als de organisatie het kan toepassen en daadwerkelijk in het bedrijfsproces kan integreren. De grootste uitdaging voor bedrijven die Business- en Data Intelligence toepassen ligt dus niet zozeer in het juiste gebruik van de tools en technieken, maar in de juiste inrichting van intelligente data systemen in de organisatie. Een heel andere valkuil heeft te maken met het soort data die men gebruikt en de type analyses die daarop worden losgelaten. Traditioneel gebruiken bedrijven data uit het verleden om trends en patronen te ontdekken. Men kijkt als het ware naar achteren om de bepalen hoe het bedrijf bestuurd moet worden. Zolang de weg recht is, gaat dit goed. Maar er is geen garantie dat de trend die men in het recente verleden ziet, ook door zal zetten. In het huidige business klimaat is die kans vrij klein. En daarom wordt het vooruitkijken steeds belangrijker: voorspellen wat er gaat gebeuren en de waarschijnlijkheid van verschillende uitkomsten bepalen. Dat heet Predictive Analytics.

SPECIALIST IN BIG DATA ANALYSES

De ontwikkelingen binnen het vakgebied BI, Data Intelligence en Analytics gaan sneller dan ooit. Klanten verlangen een steeds hogere kwaliteit van dienstverlening. Ook de leverancier van business oplossingen ontkomt daar niet aan. Er wordt simpelweg veel meer van hem of haar verwacht dan alleen het maken van een rapport of dashboard. Ecommerce Result kan U helpen om de huidige investering in Intelligence systemen waar te maken door effectievere toepassingen en betere integratie in uw primaire processen. Dit kan ook betekenen een scan van de geleverde prestaties van uw huidige Business Intelligence leveranciers (de tools en services). Daarnaast kan Ecommerce Result u ondersteunen bij het maken van de omslag van rapporteren en analyseren van historische data naar Predictive Analytics: het voorspellen van veranderingen en trends om adequaat daarop in te kunnen spelen.

Benieuwd hoe wij uw Ecommerce project succesvol kunnen maken?

Binnen 10 minuten heeft u een helder beeld.

Ga naar boven