Business Intelligence2022-06-02T13:15:39+01:00

Hoe transformeer ik data tot KPI’s en managementinformatie?

Groothandel, retailer of merkfabrikant, Business Intelligence opent deuren.
Onze experts helpen je bij de transformatie van data tot besluitvormingstool.

Direct sparren met experts, zonder verplichtingen!

BUSINESS INTELLIGENCE

In de huidige digitale economie draait alles om informatisering en data en dus ook om Business Intelligence (BI). Iedere organisatie verzamelt en analyseert systematisch en structureel data om snel hoogwaardige en fact-based besluiten te kunnen nemen. Het toenemende belang en gebruik van informatie leidt tot nieuwe ontwikkelingen die een grote impact hebben op je business. Als je hier goed op inspeelt, slimmer, sneller en doelmatiger dan je concurrenten, pak je een belangrijke voorsprong. Om informatie goed toe te kunnen passen, ligt het ontsluiten van Big Data  met behulp van een Business Intelligence-oplossing voor de hand. Maar een Business Intelligence-oplossing alleen is niet voldoende.

Om de juiste data-oplossing te kiezen, heb je eerst een goed beeld nodig van wat je allemaal met de analyse en inzet van data wilt bereiken. Daarbij is het essentieel om alle data-touchpoints in kaart te brengen. Daarnaast is het van belang om te weten welke data werkelijk waarde toevoegen, en welke slechts ballast zijn. Hiervoor is de uitvoering van een bedrijfsbrede datascan een eerste vereiste. De scan geeft inzicht en zorgt dat je daarna de juiste systemen en toepassingen kunt kiezen. Er zijn zeer veel BI data-systemen verkrijgbaar en de hamvraag is welke systeem en welke functionaliteiten naadloos aansluiten op de behoeften van je business. Wordt het een traditionele BI-oplossing, of een meer op commercie of Ecommerce gerichte oplossing zoals een Customer Data Platform met ingebouwde BI analyse tools?  Een goede selectie begint met een goede voorbereiding. Onze experts staan je graag terzijde.

WAT IS BI?

Navigeren door het Big Data Bos

Business Data Intelligence is een verzameling methoden en technieken die ontwikkeld zijn om ‘data-overload’ tegen te gaan. Het is een verzamelterm om een combinatie van architecturen, applicaties, databases en processen te beschrijven. Business Data Intelligence systemen maken realtime, interactieve toegang, analyse, en bewerking van data mogelijk. Ook leveren ze waardevolle informatie waarop gestuurd kan worden. Traditionele systemen analyseren historische data – informatie afkomstig uit transacties of andere businessprocessen – en ondersteunen de business door relevante verbanden, trends en patronen in het businessproces zichtbaar te maken. Door deze inzichten kunnen beslissers betere besluiten nemen (fact-based), en hebben eindgebruikers toegang tot betrouwbare businessinformatie over klanten, leveranciers en partners. Met deze informatie en inzichten kun je sneller en effectiever inspelen op veranderingen in de markt.

HOE DAN?

Let vooral ook op de valkuilen!

Vaak vergeten we dat informatie pas nuttig is als de organisatie deze kan toepassen en daadwerkelijk in het bedrijfsproces kan integreren. De grootste uitdaging voor bedrijven die Business en Data Intelligence toepassen, ligt dus niet zozeer in het juiste gebruik van de tools en technieken, maar in de juiste inrichting van intelligente datasystemen in de organisatie. Een andere valkuil heeft te maken met de soort data die bedrijven gebruiken en het type analyses dat daarop wordt losgelaten. Traditioneel gebruiken bedrijven data uit het verleden om trends en patronen te ontdekken. We kijken als het ware achterom om te bepalen hoe we het bedrijf besturen. Zolang de weg recht is, gaat dit goed. Maar we leven in een tijd vol dynamiek. Verandering is de enige zekerheid, er zijn geen garanties op de duurzaamheid van hypes, trends, klantgedragingen en markt- en productontwikkelingen. Het huidige businessklimaat vraagt om vooruitzien en agile handelen. Forcasting en analyse verdienen een minstens zo belangrijke plaats in je bedrijfsvoering als een stabiele financiële huishouding. Maak tijdig serieus werk van predictive analytics.

SPECIALIST IN BIG DATA ANALYSES

De ontwikkelingen binnen het vakgebied BI, Data Intelligence en Analytics, gaan sneller dan ooit. Klanten verlangen een steeds hogere kwaliteit van dienstverlening. Personalisatie is key in de customer journey en customer experience. Ook leveranciers van businessoplossingen ontkomen daar niet aan. Systemen die alleen rapporteren of inzicht bieden via dashboards vanuit historische data schieten al langere tijd tekort. Met de expertise van Ecommerce Result vergroot je de kans dat je investering in Business Intelligence systemen werkelijk de resultaten oplevert die je ervan verwacht. Ook zorgen we dat je ze optimaal kunt integreren in je primaire processen. Desgewenst maken we een onafhankelijke scan van de performance van je huidige Business Intelligence tools en services. We bieden alle gewenste ondersteuning bij de belangrijke transitie van rapportages en analyses op basis van wat was naar voorspellingen die laten zien wat komt. Alleen dan blijft je business future proof. Met predictive analytics zet je de toekomst en het succes naar je hand.

ecommerce result

Herken je dit?

  • Je mist het totale plaatje van mogelijke verbeteringen in je Ecommerce- & Marketing sytemen

  • Je hebt onvoldoende mensen of kennis beschikbaar in je eigen organisatie

  • Software leveranciers willen graag verkopen, maar wie geloof je?

  • Je zoekt advies en mensen die je écht kunt vertrouwen

  • Je ROI op marketing campagnes daalt

Bel of mail voor eerlijk advies

Contactformulier NL
Captcha

Ga naar boven