Workshops2021-09-16T16:50:25+01:00

Hoe krijg ik helderheid en draagvlak in mijn organisatie tijdens Ecommerce IT projecten?

Ecommerce Result levert workshops op maat om elk verandertraject
in goede banen te leiden.

We sparren graag met u over uw uitdaging.

WORKSHOPS

Een workshop is een bekende manier om snel met een klein team een vraagstuk op te lossen. Daarom gebruikt Ecommerce Result deze methode vaak en met veel succes. Deelnemers aan onze workshops ervaren deze als interactief waardoor de input vanuit de groep kwalitatief hoog is. Ecommerce Result zet workshops in wanneer het de kern van een vraagstuk snel moet raken. Voorbeelden daarvan zijn workshops m.b.t. Omni-Channel Distributie Strategie, Ecommerce Platformen, PIM/DAM/MDM systemen, CRM & Marketing Automation en Organisatie verandering.

WORKSHOP DISTRIBUTIE STRATEGIE

De workshop Distributie Strategie wordt doorgaans bijgewoond door het Sales & Marketing Management van Groothandels en Merken/Fabrikanten. In deze workshop behandelen we het product portfolio, de ontwikkelingen in de (internationale) markten, de zwaktes en sterktes van de positionering, en mogelijkheden en bedreigingen in het huidig- en toekomstige distributie landschap. Cross-border, platformen, diversificatie en Direct 2 Consumer zijn veel gebruikte termen die langskomen. Deze workshop zorgt vaak voor nieuwe inzichten die leiden tot nieuwe producten, diensten en markten.

WORKSHOP ECOMMERCE (re)PLATFORMEN

De workshop Ecommerce (re)Platformen wordt meestal gegeven voor zowel IT management als het Ecommerce/Sales/Marketing management. Er zijn simpelweg twee versies, te weten de “New Platform” en de “Re-Platform” workshop. De “New Platform” workshop gaat dieper in op alle mogelijkheden van een modern Ecommerce platform en wordt doorgaans gegeven voor bedrijven die lang geleden of nog niet eerder een Ecommerce platform hebben neergezet. De “Re-Platform” workshop is voor bedrijven die hun bestaande B2C of B2B webshop willen vervangen. In deze workshop wordt met name aandacht besteed aan functionaliteiten in een nieuw platform die de tekortkomingen van het huidige platform moeten oplossen. Daarnaast zal ingezoomd worden op additionele (marketing) functionaliteiten, gebruiksgemak, onderhoud, kosten, hosting etc.

WORKSHOP PIM-SYSTEMEN

Welk PIM Systeem heb ik nodig voor mijn Product Data-, Marketing en Sales afdeling?

De workshop PIM / DAM systemen wordt vaak gegeven voor een specifieke groep. Omdat PIM / DAM zowel inkoop, productmanagement, marketing, (online) sales en IT raakt is deze workshop vaak een basis voor goede discussies. Tijdens deze workshop wordt vaak de basis gelegd voor veranderingen op de commerciële afdelingen. Dat komt omdat een PIM / DAM systeem niet alleen een “stomme” database is, maar ook vaak workflows toevoegt. Hierdoor moet goed nagedacht worden over o.a. werkwijzen, rechten en rollen. Een PIM systeem is het nieuwe “commerciële hart” van de IT infrastructuur en daarom is het zaak om de keuze voor de juiste oplossing weloverwogen te maken. We behandelen in deze workshop o.a. data standaardisatie, verrijking in workflows, meertaligheid en vertaal management, inrichting channels etc. Ook wordt uitgebreid stil gestaan bij de businesscase van de investering in een PIM systeem. Na deze workshop is duidelijk welk type PIM systeem bij uw organisatie past.

WORKSHOP MARKETING SYSTEMEN

Hoe kan een CRM of Marketing Automation Systeem mijn marketing kosten verlagen en de kwaliteit van de communicatie verhogen?

De workshop CRM & Marketing Automation wordt meestal gegeven voor het Marketing & Sales team van een bedrijf. Enerzijds draait het in deze workshop om het in kaart brengen van de huidige sales processen en mogelijke verbeteringen. Vooral het creëren van een visie en strategie staat centraal. D.m.v. het 360 graden klantbeeld en het Customer Journey model moet duidelijk worden wie de klant is, hoe deze zich gedraagt en hoe deze op een relevante manier benaderd en vastgehouden kan worden. Vanuit een “Customer Centric Design”, passeren dan alle mogelijkheden. Deze workshop bevat dus zowel strategische, tactische als IT gerelateerde onderwerpen. De workshop is in zowel een B2B als B2C versie beschikbaar omdat de werkwijze tussen deze twee markten nogal verschilt in aanpak. Na deze workshop is duidelijk wat CRM & Marketing Automation kan betekenen en wat daar voor nodig is.

WORKSHOP ORGANISATIE VERANDERING

De workshop (omni-channel) Organisatie Verandering wordt meestal gegeven aan het management team of directie van een bedrijf. De insteek verschilt per bedrijf omdat de behoeften niet altijd hetzelfde zijn. Zo kan er gekeken worden vanuit een “nood situatie” ontstaan na veranderingen binnen een bedrijf of de markt, maar veelal worden onze workshops ingezet om problemen juist te voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer medewerkers door alle veranderingen tijdens een Digitale Transformatie denken niet zeker te zijn van hun baan, dan is verzet of zelfs sabotage gedrag mogelijk. Tijdens een transformatie proces is het wenselijk om alle medewerkers in een bedrijf “mee te krijgen” voor belangrijke veranderingen. Door het laten zien van en mee laten denken over mogelijkheden, buigen we bedreigingen om in kansen, ook tussen de oren bij medewerkers. Na deze workshop(s) is duidelijker welke impact een Digitale Transformatie heeft op de organisatie en hoe daarmee om te gaan.

Benieuwd hoe wij uw Ecommerce project succesvol kunnen maken?

Binnen 10 minuten heeft u een helder beeld.

Ecommerce trends 2022 – dit zijn de meest genoemde

.|Categorieën: B2B, B2C, Conversie Optimalisatie, Customer journey, Data Driven Ecommerce, Ecommerce, Ecommerce Logistics, Groothandel, IT, Kunstmatige intelligentie, Marketing Automation, Omni-Channel distributie, Online Marketplaces, Online payments, Personalisation, Retail, Social Commerce, UX User Experience|Tags: , |

Zoals Jingle Bells onlosmakelijk verbonden is met de voorbije kerstdagen, [...]

Ga naar boven