Workshops2022-03-06T11:00:54+01:00

Workshops creëren meer draagvlak voor Ecommerce IT projecten

Ecommerce Result levert workshops op maat om zelfs de meest gecompliceerde
Ecommerce IT projecten in goede banen te leiden en te versnellen.

Direct sparren met experts, zonder verplichtingen!

WORKSHOPS

Een workshop is een beproefde methode om snel met een klein team een vraagstuk op te lossen. Daarom gebruikt Ecommerce Result deze methode vaak en met veel succes. Deelnemers aan onze workshops ervaren deze als interactief, waardoor de input vanuit de groep kwalitatief hoog is. Iedere workshop die we samenstellen en uitvoeren, raakt de kern van specifieke vraagstukken die voor jouw organisatie urgent zijn. Voorbeelden daarvan zijn workshops rond het onderwerp Omnichannel Distributie Strategie, Ecommerce Platformen, PIM/DAM/MDM systemen, CRM & Marketing Automation en Organisatieverandering.

WORKSHOP DISTRIBUTIE STRATEGIE

De workshop Distributie Strategie wordt doorgaans bijgewoond door het Sales & Marketing Management van groothandels en outlets van merken en fabrikanten. In deze workshop behandelen we het product-portfolio, de ontwikkelingen in de (internationale) markten, de zwaktes en sterktes van de positionering, en mogelijkheden en bedreigingen in het huidig- en toekomstige distributielandschap. Cross-border, platformen, diversificatie en Direct 2 Consumer behoren tot de vele thema’s die aan bod komen.. Deze workshop zorgt vaak voor nieuwe inzichten die leiden tot nieuwe producten, diensten en markten.

WORKSHOP ECOMMERCE (re)PLATFORMEN

Onze workshop Ecommerce (re)Platformen is geschikt voor zowel het IT-management als het Ecommerce-/Sales-/Marketingmanagement. We bieden twee hoofdversies, de New Platform en de Re-Platform workshop. De New Platform workshop gaat dieper in op alle mogelijkheden van een modern Ecommerce platform en wordt doorgaans gegeven voor bedrijven die lang geleden of nog niet eerder een Ecommerce platform hebben neergezet. Onze Re-Platform workshop helpt bedrijven op weg die hun bestaande B2C- of B2B-webshop willen vervangen. In deze workshop besteden we vooral aandacht aan functionaliteiten in een nieuw platform die de tekortkomingen van het huidige platform moeten oplossen. Daarnaast zoomen we in op additionele (marketing)functionaliteiten, gebruiksgemak, onderhoud, kosten, hosting, en andere elementen.

WORKSHOP PIM-SYSTEMEN

Welk PIM Systeem heb ik nodig voor mijn Product Data-, Marketing en Sales afdeling?

De workshop PIM/DAM-systemen spitst zich toe op een specifieke groep. Omdat PIM/DAM zowel inkoop, product management, marketing, (online) sales als IT raakt, is deze workshop vaak een basis voor goede discussies. De workshop werkt niet zelden als aanjager voor veranderingen op de commerciële afdelingen. Dat komt doordat een PIM/DAM-systeem niet alleen een database op zich is is, maar ook vaak workflows toevoegt. Dit dwingt bedrijven en teams tot nadenken over werkwijzen, rechten en rollen. Een PIM-systeem is het nieuwe ‘commerciële hart’ van de IT infrastructuur en daarom is het zaak om de keuze voor de juiste oplossing weloverwogen te maken. We behandelen in deze workshop onderwerpen als data standaardisatie, verrijking in workflows, meertaligheid en vertaal management, inrichting channels, en nog veel meer. Ook wordt uitgebreid stil gestaan bij de businesscase van de investering in een PIM-systeem. Na deze workshop is duidelijk welk type PIM-systeem bij je organisatie past.

WORKSHOP MARKETING SYSTEMEN

Hoe kan een CRM of Marketing Automation Systeem mijn marketing kosten verlagen en de kwaliteit van de communicatie verhogen?

De workshop CRM & Marketing Automation is primair gericht op de Marketing & Sales teams van bedrijven. Het draait in deze workshop voor een groot deel om het in kaart brengen van de huidige sales processen en mogelijke verbeteringen. Vooral het creëren van een visie en strategie staat centraal. Met behulp van het 360 graden klantbeeld en het Customer Journey-model moet duidelijk worden wie de klant is, hoe deze zich gedraagt en hoe je klanten op een relevante manier benadert en vasthoudt. Vanuit een Customer Centric Design, passeren dan alle mogelijkheden. Deze workshop bevat dus zowel strategische, tactische als IT gerelateerde onderwerpen. De workshop is in zowel een B2B- als B2C-versie beschikbaar omdat de aanpak voor deze twee markten nogal verschillend is. Na deze workshop is duidelijk wat de toegevoegde waarde is van CRM & Marketing Automation voor jouw bedrijf kan betekenen en wat ervoor nodig is.

WORKSHOP ORGANISATIE VERANDERING

Onze workshop Organisatieverandering draagt bij aan kennis, draagvlak en enthousiasme. De invalshoek van onze workshop, meestal uitgevoerd voor het managementteam of de directie, verschilt per bedrijf. Immers, de behoeften zijn niet altijd hetzelfde. Zo kunnen we een workshop samenstellen vanuit een ‘noodsituatie’, ontstaan na veranderingen binnen een bedrijf of de markt. Maar meestal zetten bedrijven deze kennissessie juist in om problemen te voorkomen. Bijvoorbeeld als medewerkers door alle veranderingen tijdens een digitale transformatie niet zeker zijn van hun baan, wat kan leiden tot verzet of zelfs sabotage. Tijdens een transformatieproces is het essentieel om alle medewerkers in een bedrijf  ‘mee te krijgen’ in belangrijke veranderingen. Door het laten zien van en mee laten denken over mogelijkheden, buigen we dreigingen om in kansen, ook tussen de oren van medewerkers. Onze workshop maakt helder waarom een digitale transformatie noodzakelijk is, wat de impact is op de organisatie, en welke nieuwe kansen er zijn. Met als resultaat dat managers en medewerkers beter met de veranderingen omgaan.

ecommerce result

Herken je dit?

  • Je mist het totale plaatje van mogelijke verbeteringen in je Ecommerce- & Marketing sytemen

  • Je hebt onvoldoende mensen of kennis beschikbaar in je eigen organisatie

  • Software leveranciers willen graag verkopen, maar wie geloof je?

  • Je zoekt advies en mensen die je écht kunt vertrouwen

  • Je ROI op marketing campagnes daalt

Bel of mail voor eerlijk advies

Contactformulier NL
Captcha

Ga naar boven