Online consumenten doen niet aan sluitingstijden. Ze willen altijd toegang hebben tot hun favoriete webshops en platforms. Vandaar dat de beschikbaarheid van je platform van wezenlijk belang is om geen klandizie mis te lopen. In Ecommerce-vakjargon spreken we van High Availability. Dat houd iets meer in dan hoge beschikbaarheid. Met High Availability (kortweg: HA) duiden tech-leveranciers een systematiek aan die garanties biedt op een zo hoog mogelijke beschikbaarheid.

Die ‘systematiek’ is de combinatie van het platform dat je gebruikt, de hosting services waarop je vertrouwt en de technische infrastructuur onder je operationele Ecommerce-business. Als je het verkeer naar je website of webshop ziet toenemen, wat niet ondenkbaar is in deze coronatijd, kun je er maar beter verzekerd van zijn dat je klanten, prospects en zakenrelaties 24/7 toegang hebben tot je systemen. Anders ben je ze snel kwijt.

Wat is High Availability?

High Availability is een performanceverhaal. Want de kern is dat je altijd en overal bereikbaar bent voor je doelgroep, ook via mobiele apparatuur. Downtime kan desastreus zijn. Immers, de online consument is dusdanig verwend dat hij of zij echt niet gaat zitten wachten tot je weer ‘open’ bent, tenzij je iets heel zeldzaams te verkopen hebt. Openingstijden zijn iets van vroeger. Die horen bij het stenen retail-tijdperk, niet bij de nieuwe werkelijkheid van online winkelen en oriënteren. Daarin accepteert niemand een gesloten deur.

Overigens, honderd procent beschikbaarheid (uptime) is een illusie. Er zijn altijd momenten waarop je platform de lucht uit moet. Omdat onderhoud noodzakelijk is, bijvoorbeeld. Of omdat er software-updates uitgevoerd moeten worden, waarbij een reboot onvermijdelijk is. Echter, deze noodzakelijke downtime laat zich plannen. Als dat goed gebeurt, is de invloed op je omzet en de loyaliteit van je klanten minimaal. De inzet van data helpt hierbij. Immers, webanalyses laten precies de pieken en dalen in het verkeer naar je Ecommerce-platform zien. Door onderhoud en updates in de daluren uit te voeren, merken je klanten er weinig tot niets van.

Anders gezegd, bij High Availability draait het niet om honderd procent beschikbaarheid maar om een zo hoog mogelijk percentage en om de voorspelbaarheid van de noodzakelijke momenten waarop je uit de lucht bent. Zoals gezegd spelen het platform dat je gebruikt en je technische infrastructuur daarin een belangrijke rol, maar ook de hosting die je kiest is van vitaal belang. Serieuze hosting- en/of cloudproviders zijn daar transparant over. Bij de claim High Availability moet je dan ook denken aan een garantie op een zeer hoog uptime-percentage. Ofwel: een uptime-percentage van minimaal 99,9 procent. Hoe meer negens achter de komma, hoe beter. Wil je helemaal zeker zijn van je zaak, dan laat je de beschikbaarheidsbelofte vastleggen in een SLA, een Service Level Agreement.

Wanneer en waarom is High Availability relevant

Wanneer dat aan te raden is? Als je een webshop of platform exploiteert en weet dat onverwachte toegangsproblemen kunnen leiden tot omzet- of reputatieverlies zijn harde afspraken zeker aan te bevelen. Ook als de toegang tot je infrastructuur essentieel is voor de operationele processen binnen je organisatie, is het verstandig om goed te kijken naar de beschikbaarheidsprestaties. Maar houd er wel rekening mee dat er altijd een prijskaartje hangt aan garanties. Dus het voordeel van High Availability moet opwegen tegen het risico van downtime.

Maar denk daar niet te licht over! Niet geplande downtime tijdens ‘online winkeluren’ waar je doelgroep op rekent, betekent sowieso: geen verkoop, geen leads, geen gebruikerstransacties, geen advertentie-inkomsten. Dat laat zich vrij gemakkelijk in kaart brengen. Maar het is niet zo simpel om de bijkomende schade te meten. Onderzoek naar de invloed van de web-performance op het succes van je Ecommerce-business toont aan dat een kleine tien procent van je bezoekers niet meer terugkomt als ze één keer voor een dichte deur staan. Dat houdt in dat je één op de tien verkoopkansen aan je neus voorbij ziet gaan. Bovendien is het niet beschikbaar zijn van je website slecht voor je ranking. Want ook de robots van zoekmachines zien dat je techniek eruit ligt.

Analyseren en optimaliseren

Als je wat dieper in de materie kruipt kom je één belangrijk principe tegen, namelijk: het analyseren en optimaliseren van alle single points of failure. Dit wil zeggen dat je in elke laag van je infrastructuur helder maakt waar zich storingen kunnen voordoen en ervoor zorgt dat het falen van één component niet meteen je hele systeem plat legt. Technieken die hierbij helpen zijn onder meer het aan elkaar knopen van servers (server clustering) om in alle situaties een accurate back-up te hebben, en de toepassing van een zogeheten load balancer die het verkeer in pieksituaties over de verschillende servers verdeelt.

Even afgezien van de technieken die aan High Availability bijdragen, daar staan we in een persoonlijk gesprek met plezier langer bij stil, waar het vooral om gaat is dat je je bewust bent van het belang van optimale beschikbaarheid. Zoals gezegd, de online consument is verwend. De kans dat je hem of haar definitief kwijt bent als de deur dicht is, is aanzienlijk. Bovendien gaat downtime ten koste van je ranking. Dus: neem het High Availability-verhaal mee bij de selectie van je platform en provider, óók als je een replatformingtraject ingaat.