Een onderzoek van DDMA heeft uitgewezen dat bijna de helft van de Nederlandse bedrijven rekening houdt met ervaring en onderbuikgevoelens. Een overgrote meerderheid is echter ook van mening dat data een belangrijke rol speelt. Daarvoor is het nodig dat marketeers over uitgebreide technische en IT kennis beschikken. Hieruit blijkt dat de respondenten zich bewust zijn van de kracht van Digital Marketing Analytics.

Digital Marketing Analytics én Business Intelligence

De kracht van Digital Marketing Analytics ligt erin dat het gedrag van klanten gevolgd kan worden. Daarop kan namelijk geanticipeerd worden. Er kunnen bijvoorbeeld aan de hand van gedragingen in het verleden patronen worden waargenomen. Patronen die anders niet ontdekt waren als er geen sprake was van het analyseren van data. Business Intelligence BI speelt hierin een belangrijke rol. Er wordt op deze wijze structureel data verzameld en geanalyseerd. Op basis hiervan kunnen snel en op feiten gebaseerde besluiten genomen worden.

De toename van het belang van het verzamelen van data vormt de basis voor verdere ontwikkelingen. Hiermee kan een voorsprong op de concurrentie worden genomen. Business Intelligence BI is een breed begrip maar heeft voor Ecommerce als doel om met de real-time toegang van data de gegevens te analyseren en te bewerken tot stuurinformatie.

Er worden relevante trends ontdekt net als patronen die zichtbaar worden. Aan de hand hiervan is het mogelijk om de beste besluiten te nemen die gebaseerd zijn op feiten. Dat heeft weer als voordeel dat er sneller en efficiënter op marktveranderingen kan worden ingespeeld. De ontwikkelingen op het gebied van Digital Marketing Analytics gaan supersnel. Het is dan ook van belang om de Business Intelligence BI binnen bedrijven te optimaliseren.

Predictive Analytics

Digital Marketing Analytics heeft tevens betrekking op de mogelijkheid om een voorspelling te doen ten aanzien van toekomstige marktomstandigheden. Elk bedrijf heeft er baat bij om de behoefte en wensen van klanten vooraf te weten. Predictive Analytics vormt dan ook een uitstekende aanvulling op de toepassing van Business Intelligence. Het is namelijk een krachtig instrument doordat er nauwkeurige voorspellingen gemaakt kunnen worden.

De voorspellingen worden daarbij gebaseerd op statistische algoritmen en toegepast op data. Op deze manier is het onder meer mogelijk om vooraf te bepalen wie er bijvoorbeeld op een speciale aanbieding reageert. Of welke klant via een bepaald kanaal dat ene product zal kopen. Bij de toepassing is het uiteraard van belangrijk om de juiste strategie te bepalen.

Aan Digital Marketing Analytics zijn meerdere voordelen verbonden. Er kan bijvoorbeeld ook rekening worden gehouden met het campagnebudget dat optimaal ingezet kan worden. Daarnaast kunnen klanten via verschillende kanalen op het juiste moment van relevante informatie voorzien. In de huidige economie zijn data en het gebruik ervan belangrijker dan ooit.

Ecommerce Result

Onafhankelijk advies voor Ecommerce IT oplossingen.

Ecommerce Result

  • Software / IT advies
  • Ecommerce Strategie
  • Interim Specialisten
  • Interim Projectmanagers
  • Interim Product Owners
  • Interim Online Marketeers