Het aanbieden van dynamisch content is een onderdeel van Digital Ecommerce Marketing. VacanceSelect is een voorbeeld van een bedrijf dat in de reisbranche voorop loopt als het gaat om digitale innovatie, zo vertelt men in een interview aan Emerce op 8 februari j.l.  Gebruikers van de zoekmachine willen op hun wenken worden bediend als er een zoekopdracht wordt ingegeven. Het is dan belangrijk dat de content die getoond wordt zo nauwkeurig mogelijk aansluit op de behoefte van de potentiële klant. Dat vergroot de kans op succes. Het aanbieden van dynamische content vindt plaats op basis van de beschrijving die in de zoekmachine wordt vermeld. Daarbij wordt relevante content getoond en aangepast aan de gegeven zoekopdracht.

 

Dynamische content sluit aan op klantbehoefte

Het is zeker belangrijk om met het aanbieden van content aan te sluiten op de behoefte van de klant. De kans dat de bezoeker op de website blijft en een product koopt, dienst afneemt of online reservering doorvoert, is dan veel groter. Het komt erop neer dat wat de klant wenst, op een presenteerblaadje wordt aangeboden. Bij een exact omschreven zoekopdracht zoals, ‘Weekend weg aan zee in Zuid-Holland’ is het belangrijk dat de getoonde informatie daar exact betrekking op heeft.

Bijvoorbeeld door een foto te tonen van de daadwerkelijke omgeving en voor de informatieve tekst de titel ‘Weekend weg aan zee in Zuid-Holland’ te gebruiken. Bij de zoekopdracht ‘Weekend weg in Zuid-Holland in een bos’ wordt de daarop afgestemde dynamische content met foto en tekst op de landingspagina getoond. De vindbaarheid van de website wordt hierdoor ook nog eens vergroot. Er is namelijk sprake van een specifieke behoefte waar exact op wordt ingesprongen met het aanbieden van de meest relevante content. Hieruit blijkt maar weer dat Content Marketing een belangrijk marketinginstrument is.

Sturing op basis van data

Om aan de exacte klantbehoefte tegemoet te komen, is de juiste data van groot belang. Op dat gebied komt Business Intelligence om de hoek kijken. Vooruitkijken is daarbij belangrijk door in te spelen op de verwachtingen van de klant. De basis dient daarbij stevig en solide te zijn, waarbij een data-overload voorkomen moet worden. Dat kan door de toepassing van real-time interactieve toegang tot data die geanalyseerd en bewerkt kunnen worden. Op basis van deze informatie kan er sturing plaatsvinden. Informatie uit data alleen is niet voldoende. Het is namelijk belangrijk dat de informatie toegepast kan worden, zodat de besluitvorming en sturing kan worden verbeterd.

Op het gebied van Ecommerce Marketing zijn er verschillende onderdelen die elkaar nodig hebben om tot het beste resultaat te komen. Het succes van het aanbieden van dynamische content wordt ondersteund door de toepassing van Business Intelligence.

Ecommerce Result

Onafhankelijk advies voor Ecommerce IT oplossingen.

Ecommerce Result

  • Software / IT advies
  • Ecommerce Strategie
  • Interim Specialisten
  • Interim Projectmanagers
  • Interim Product Owners
  • Interim Online Marketeers