ECOMMERCE SCAN

Sinds de start van het fenomeen online winkelen rond 1998, is er veel gewijzigd. Het aantal webshops in Nederland ligt inmiddels rond de 50.000! Maar steeds meer e-commerce bedrijven die in de periode tot 2007 gestart zijn, worden nu geconfronteerd met stabiliserende of zelfs teruglopende omzetten. En dit terwijl de online markt nog steeds elk jaar groeit met dubbele cijfers….. Deze situatie vereist een grondige Ecommerce scan. Een bedrijfsbrede scan die strategie, organisatie, IT en marketing belicht. Waar kan het beter en efficiënter? Hoe breng ik de kosten omlaag en de opbrengst omhoog? Hoe efficiënt werken onze systemen en medewerkers?

 

 

STRATEGIE

Heb ik wel de juiste strategie voor een optimale Omni-Channel distributie?

Tijdens het strategie onderdeel organiseren wij één of meerdere workshops om te toetsen of uw bedrijfsstrategie breed in de organisatie verankerd is en er naar gehandeld wordt. Wanneer hier al verschillen boven water komen, dan zullen we in een vervolg workshop uw strategie verder met uw mensen toetsen en, daar waar nodig, voorstellen formuleren en uitwerken voor verbeteringen. De workshops worden doorgaans gedaan met directies en/of MT leden.


ORGANISATIE

Is mijn organisatie optimaal ingericht voor Omni-Channel distributie?

Verandering van strategie zorgt doorgaans ook voor verandering in de organisatie. Maar vaak wordt hier weinig of geen aandacht aan gegeven. Medewerkers veranderen pas hun gedrag als zij serieus worden genomen. Vaak lopen processen niet goed waardoor veel onnodig en “dom” werk ontstaat. Dit demotiveert niet alleen de medewerkers, maar zorgt voor een te lage servicegraad naar klanten en hogere kosten. Onze organisatie experts doen interviews in uw bedrijf met zowel leidinggevenden als medewerkers in de operatie. Zij krijgen een helder beeld op tafel waar ruimte voor verbeteringen ligt. Onze ervaring leert dat in elke organisatie verbeteringen mogelijk zijn.


PROCESSEN EN SYSTEMEN

Heb ik de juiste Processen ingericht en efficiënte IT Systemen beschikbaar?

In oudere ecommerce systemen is destijds vaak veel geld en tijd geïnvesteerd. De inzichten en ecommerce oplossingen van de afgelopen jaren zijn spectaculair veranderd. Door wijzigingen aan te brengen in processen en systemen, kunnen de kosten vaak omlaag. Nieuwe systemen en verbeterde processen zorgen voor meer werkplezier onder uw medewerkers en lagere kosten in uw organisatie. Daarnaast zijn er tal van technologische vernieuwingen die u meer inzicht geven in uw klant en zijn gedrag. Door dit inzicht kunt u door een goed ingericht retentiemanagement de aquisitiekosten per order ook flink omlaag brengen. Ook kijken wij naar uw logistieke proces, of u dit nu heeft uitbesteed of in eigen beheer doet, wij zoeken voor u de verbeteringen.

Ecommerce Scan online marketing

Ook op het gebied van Online Marketing zijn de afgelopen jaren zeer veel nieuwe en slimmere mogelijkheden ontwikkeld. Is uw ecommerce afdeling wel op de hoogte van die ontwikkelingen, of zijn ze net zoals vele andere collega’s alleen met “de waan van de dag “ bezig zonder zich te verdiepen in verbeteringen? Dat geldt niet alleen voor het genereren van bezoekers maar ook tav het verbeteren van de conversie en het omlaag brengen van de kosten per order ( CPO ) Onze online marketing experts kennen alle mogelijkheden en zien direct waar u verbeteringen kunt doorvoeren. Dat geldt uiteraard ook voor de uitstraling, het gebruiksgemak en conversie killers van uw webshop. Wij geven u het juiste inzicht.

RECENTE BLOGPOSTS

Oók benieuwd naar verbeteringen voor uw Ecommerce organisatie?